Professional Groups

Microsoft, Cisco en Citrix

De specialisten van ICT 2.0 verbinden zich in professional groups voor Microsoft, Cisco en Citrix. Iedere groep kent een ervaren principaal die actief meedenkt met de ontwikkeling van de professional.

Wij gaan ervan uit dat ieder individu over ambities en doelen beschikt. Met de kennis en wijsheid van de principalen weten zij deze doelen sneller te behalen en worden persoonlijke ambities uitgelijnd met de visie van het bedrijf.